top of page

Pro školy

Projekt Tmání nabízí speciální edukační programy pro školy, s připravenými manuály pro učitele a studenty.  Programy jsou zdarma. Konají se ve vybraných galeriích  či dalších prostorách. 

Aktuálně:

 

Momentálně probíhají školní programy v galerii Sladovna v Písku.

Více informací a registrace zde

Materiály programu ke stažení - zde

laIn

Jak to probíhá?

Učitelům, kteří se na projekce přihlásí, zašleme předem vzdělávací materiály, aby mohli téma filmu předem otevřít s žáky již ve třídě. Promítání a doprovodný program je koncipovaný vždy pro jednu třídu (30 žáků maximálně). Samotné projekci předchází úvod s terapeutem, který dětem představí, co mohou během projekce očekávat, uvede je do tématu deprese a poskytne základní pokyny.

Nakonec proběhne společná debata s terapeutem, která trvá zhruba půl hodiny.  V úvodní fázi by mělo dojít k reflexi toho, co žáci viděli a jak se během filmu cítili, od toho se dál odvíjí další směr debaty s případným využitím jednoduchého pracovního listu.

ke stažení:
základní informace o tématu pro vyučující 

podrobné info o průběhu školní projekce

délka programu: 90 minut

věk: žáci a žákyně ve věku 13-18 let (7.-9.třídy ZŠ a SŠ)

maximální kapacita pro jeden termín: 30 studentů

 

koordinátorka pro školní projekce:

Anna Málková anna.jarosov@gmail.com

EDUKAČNÍ PROGRAMY

bottom of page